Divine Delicious Kookwinkel

Shop

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden:

Overeenkomst

Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, Divine & Delicious langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Divine & Delicious of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

Betalingsmethoden

Divine & Delicious accepteert de volgende betalingsmethoden:

  • Betaling vooraf door overmaken van het verschuldigde bedrag op rek. nr. NL76INGB0005101143
  • Ideal

Verzendkosten

Bij vooruitbetaling: De verzendkosten bedragen 6,90 euro per zending.  Bij een bedrag boven de €40,- gratis verzenden.
Bij extra grote of zware artikelen worden de exacte verzendkosten berekend, hierover wordt met de klant contact opgenomen.

Prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in euro en inclusief BTW en onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

Levering

Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en onder verantwoordelijkheid van Divine & Delicious.
De levertijd bedraagt tussen de 2 dagen en 4 werkdagen, tenzij in de productinformatie of op de betreffende website anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie.
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Divine & Delicious zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering binnen drie tot zeven werkdagen te realiseren.
De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt de consument hier tijdig van op de hoogte gesteld door Divine & Delicious en wordt de mogelijkheid aangeboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

Bedenkingsperiode

Divine & Delicious of naar hen kunnen worden teruggebracht. De producten dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde verpakking). Divine & Delicious zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden MINUS DE GEMAAKTE VERZENDKOSTEN. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 7 dagen.

Reclamatie

Divine & Delicious is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Divine & Delicious het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Betrokken partijen

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen de leverancier Divine & Delicious bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.